Valencià / català

S’obre el termini de presentació d’originals per al Congrés internacional “Kant, llavors i ara. En el tricentenari del seu naixement”, que s’esdevindrà a la Facultat de Filosofia i Ciències de l’Educació de la Universitat de València del 14 al 18 d’octubre del 2024. 

El lema del congrés serà “Sobre les ciències i les arts”, tot entenent amb això l’estat de la recerca científica i de la teoria i praxi artística en l’aetas kantiana, així com el seu paper en la formació i el desenvolupament intel·lectual de Kant. Nogensmenys hi seran benvinguts els originals relacionats amb qualsevol aspecte del pensament kantià, de les seves fonts i la seva recepció.

Entre els/les ponents confirmats es troben [en ordre alfabètic de cognoms] Ana Andaluz (Salamanca), Juan Arana (Sevilla), Jesús Conill (València), Adela Cortina (València), Óscar Cubo (València), Brigitte Falkenburg (Dortmund), David Hereza (València / Berlín), Alba Jiménez (Madrid), Manuel Jiménez Redondo (València), Patricia Kauark-Leite (Minas Gerais), Claudio La Rocca (Gènova), Paula Órdenes (Heidelberg), Rogelio Rovira (Madrid), Margit Ruffing (Magúncia), Sergio Sevilla (València), Dieter Sturma (Bonn), Pedro Jesús Teruel (València), Salvi Turró (Barcelona) i Violetta Waibel (Viena). Hi haurà un ampli programa d’esdeveniments culturals que brollarà orgànicament de la temàtica del congrés. 

Els autors/les autores interessats/interessades a participar-hi enviaran títol i resum de la ponència (fins a un màxim de 100 paraules) junt amb les seves dades institucionals, fins al 22 d’abril del 2023 [  termini prorrogat fins a l’1 de desembre del 2023  ], a l’adreça de correu electrònic kv2024@uv.es. Per a cada comunicació hom disposarà de 30 minuts d’exposició i 20 minuts de col·loqui. Els textos vindran redactats en qualsevulla de les llengües del congrés: castellà, valencià / català, alemany, anglès, italià, francès o portuguès.

La comunicació de l’acceptació tindrà lloc abans del 31 de desembre del 2023. La publicació dels originals seleccionats és prevista en format imprès i e-book alhora en la prestigiosa casa editorial Tirant lo Blanch. 

València, 21 de setembre del 2021