Valencià / català

S’obre el termini de presentació d’originals per al Congrés internacional “Kant, llavors i ara. En el tricentenari del seu naixement”, que s’esdevindrà a la Facultat de Filosofia i Ciències de l’Educació de la Universitat de València del 14 al 18 d’octubre del 2024. 

El lema del congrés serà “Sobre les ciències i les arts”, tot entenent amb això l’estat de la recerca científica i de la teoria i praxi artística en l’aetas kantiana, així com el seu paper en la formació i el desenvolupament intel·lectual de Kant. Nogensmenys hi seran benvinguts els originals relacionats amb qualsevol aspecte del pensament kantià, de les seves fonts i la seva recepció.

Entre els/les ponents confirmats es troben [en ordre alfabètic de cognoms] Ana Andaluz (Salamanca), Juan Arana (Sevilla), Jesús Conill (València), Adela Cortina (València), Óscar Cubo (València), Brigitte Falkenburg (Dortmund), David Hereza (València / Berlín), Alba Jiménez (Madrid), Manuel Jiménez Redondo (València), Patricia Kauark-Leite (Minas Gerais), Claudio La Rocca (Gènova), Paula Órdenes (Heidelberg), Rogelio Rovira (Madrid), Margit Ruffing (Magúncia), Sergio Sevilla (València), Dieter Sturma (Bonn), Pedro Jesús Teruel (València), Salvi Turró (Barcelona), Violetta Waibel (Viena) i Marcus Willaschek (Frankfurt del Main). Hi haurà un ampli programa d’esdeveniments culturals que brollarà orgànicament de la temàtica del congrés. 

Els autors doctors enviaran títol i resum de la ponència (fins a un màxim de 100 paraules) junt amb les seves dades institucionals, fins al 22 d’abril del 2023  termini prorrogat fins a l’1 de desembre del 2023 , a l’adreça de correu electrònic kv2024@uv.es. Els autors no doctors en remetran també el text sencer, tot seguint les normes de la Revista de Estudios Kantianos. Per a cada comunicació, hom disposarà de 30 minuts d’exposició i 15 minuts de col·loqui. Els textos vindran redactats en qualsevulla de les llengües del congrés: castellà, valencià / català, alemany, anglès, italià, francès o portuguès.

La comunicació de l’acceptació tindrà lloc abans del 31 de desembre del 2023. La publicació dels originals seleccionats és prevista en format imprès i e-book alhora en la prestigiosa casa editorial Tirant lo Blanch. 

València, 21 de setembre del 2021