Valencià / català

S’obre el termini de presentació d’originals per al Congrés internacional “Kant, llavors i ara. En el tricentenari del seu naixement”, que s’esdevindrà a la Facultat de Filosofia i Ciències de l’Educació de la Universitat de València del 14 al 18 d’octubre del 2024. 

El lema del congrés serà “Sobre les ciències i les arts”, tot entenent amb això l’estat de la recerca científica i de la teoria i praxi artística en l’aetas kantiana, així com el seu paper en la formació i el desenvolupament intel·lectual de Kant. Nogensmenys hi seran benvinguts els originals relacionats amb qualsevol aspecte del pensament kantià, de les seves fonts i la seva recepció.

Entre els ponents confirmats es troben Ana Andaluz, Juan Arana, Jesús Conill, Adela Cortina, Óscar Cubo, Brigitte Falkenburg, David Hereza, Alba Jiménez, Manuel Jiménez Redondo, Patricia Kauark-Leite, Claudio La Rocca, Rogelio Rovira, Margit Ruffing, Sergio Sevilla, Dieter Sturma, Pedro Jesús Teruel, Salvi Turró i Violetta Waibel. Hi haurà un ampli programa d’esdeveniments culturals que brollarà orgànicament de la temàtica del congrés. 

Els autors doctors enviaran títol i resum de la ponència (fins a un màxim de 100 paraules) junt amb les seves dades institucionals, fins al 12 de febrer del 2023, a l’adreça de correu electrònic kv2024@uv.es. Els autors no doctors en remetran també el text sencer, tot seguint les normes de la Revista de Estudios Kantianos. Per a cada comunicació, hom disposarà de 30 minuts d’exposició i 15 minuts de col·loqui. Els textos vindran redactats en qualsevulla de les llengües del congrés: castellà, valencià / català, alemany, anglès, italià, francès o portuguès.

La comunicació de l’acceptació tindrà lloc abans del 31 de desembre del 2023. La publicació dels originals seleccionats és prevista en format imprès i e-book alhora. 

València, 21 de setembre del 2021